Privacyverklaring

Bescherming privacy

Wij hechten waarde aan de bescherming van de privacy van onze gasten. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Welke persoonsgegevens

We verwerken gegevens van gasten die noodzakelijk zijn voor overleg, toeristenbelasting en facturering.

  • We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens
  • We verwerken geen strafrechtelijk persoonsgegevens.

We verwerken ‘gewone’ persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel en verwerking van persoonsgegevens

Contact
In het contact met onze gasten maken wij gebruik van

  • emailadressen en/ of
  • telefoonnummers die onze gasten hier zelf voor verstrekken.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen overleggen over een mogelijk verblijf in onze bed en breakfast. Wanneer dit overleg ten einde is verwijderen wij de gegevens uit ons systeem. Wij bewaren of gebruiken uw e-mailadres of telefoonnummer niet voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven.

Toeristenbelasting
In het kader van de wettelijke verplichtingen bewaren wij

  • naam en woonplaats van de gast;
  • datum aankomst en datum vertrek;
  • welk identiteitsbewijs de gast heeft overlegd.

Facturering
Voor het factureren van diensten hebben we

  • een (bedrijfs)naam en
  • adresgegevens

In het kader van de fiscale bewaarplicht zullen wij deze facturen 7 jaar bewaren. De persoonsgegevens op onze facturen worden niet voor een ander doel gebruikt of doorgespeeld aan derden.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delenpersoonsgegevens met de gemeente voor de toeristenbelasting. En indien nodig kan de belastingdienst ons om inzage in uw gegevens vragen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bed en Boterham gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. . 

Beveiliging van gegevens
We hebben voor zover van toepassing de noodzakelijke technische maatregelen genomen voor de beveiliging van persoonsgegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Recht op inzage en wijzigen van persoonsgegevens.
Gasten hebben recht om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien en/of te laten wijzigen. Hiervoor kunnen zij telefonisch of per mail contact opnemen.
Klanten hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We hopen dat door middel van deze privacyverklaring voldoende duidelijk is gemaakt hoe we met uw gegevens omgaan. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

hoefsmederij